Directeur/partner van advies/trainingsbureau

De ODC meting die door de coach aan mij is uitgelegd heeft een directe meerwaarde. Zelden heb ik een meting gezien, die zo diep de betekenis weergeeft, waardoor je direct zelf aan de slag kunt met het verbeteren van je eigen performance. Een aanrader dus

Cecile (Coach)

In mijn intervisiegroep hoorde ik collega’s enthousiast vertellen over de ODC drijfverentest. Ik ben al langer op zoek naar een test om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Eindelijk heb ik nu een test gevonden die beperkingen en mogelijkheden bloot legt op een diepere laag. Ik coach mensen met kanker of burn-out bij de terugkeer naar werk. Doorgaans is dat een zoektocht naar functioneren met beperkte energie en concentratieproblemen in combinatie met een groot verlangen naar zingeving. De test laat goed zien waar energieverlies optreedt en waar ontwikkelingskansen liggen. In driegesprekken met leidinggevenden heeft het onderbouwen van voorstellen vanuit wat hardere testgegevens grote meerwaarde.

Maaike (Consultant in de zorgsector)

ODC-meting: een wonderlijke test. Zonder ellenlange vragenlijsten ontving ik na het invullen een rapportage die, naast bevestiging, ook nieuwe inzichten bood en me heeft geholpen in mijn re-integratieproces. De uitleg (die de coach bood) was zeer verhelderend. Ik heb nu beter in beeld wat mijn oorspronkelijke kracht is en ook wat ik me in de loop van de jaren eigen heb gemaakt. Het heeft richting gewezen in wat, gezien mijn situatie, nog de moeite waard is om verder te ontwikkelen. En ik weet nu ook beter welke dingen, die ik ergens best zou willen leren en die van me gevraagd worden, echt niet bij mij horen en me kunnen opbreken. Dit was voor mij een steuntje in de rug om dit met zelfvertrouwen bij mijn werkgever aan te kaarten.