ODC-meting

Inzicht in talent en drijfveren start met een ODC-meting. ODC als geïntegreerd onderdeel van uw talentmanagement.


Klik hier

ODC professional zoeken

Onze aangesloten business(coaches) en consultants zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling en groei van mensen, teams en organisaties.


ODC professionals

Programma's en workshops

Wij bieden ontwikkelprogramma's voor individuen en teams en ODC gerelateerde workshops. In de agenda vind je het actuele aanbod.


Agenda

Minstens 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Het krachtige en unieke van de ODC ten opzichte van traditionele instrumenten is de meting in tekst én beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat je weet (cognitief) ook jouw voorkeuren (associatief) uit je individuele en collectieve onderbewustzijn. Dit genereert inzicht in het gedrag dat je toont, hetgeen in de meting tot uiting komt. Natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerd gedrag (kwetsbare kracht) wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee de blokkades die belemmeren dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken.

Uit de praktijk van coaching en groepsinterventies blijkt dat het verdiepende inzicht dat de ODC genereert in eigen onbewuste drijfveren, een versnelling en verdieping geeft in het bewustzijn van eigen verlangens, mogelijkheden en aangeleerd gedrag. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden; met de ODC krijgt groei en ontwikkeling een impuls vanuit eigen werkelijke drijfveren. Hierdoor is de beweging tot gedragsverandering natuurlijker, sneller en duurzamer.

Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De betrouwbaarheid van de ODC is volgens gangbare maatstaven 84%.

ODC toont de essentie in vier kleuren

Natuurlijke kracht

De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

Kwetsbare kracht

De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.


Ontwikkelbaar talent

Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen. Dit geeft extra energie.

Onbekend gebied

Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.


De ODC-meting: